Goniophotometer: Powrót aż do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest prawa ręka w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu poniżej różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, funkcja tego urządzenia wzrosło, przede wszystkim przez wzgląd pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozkład światła. W tym artykule, mamy postanowienie omówić o niektórych wspólnych zastosowań natomiast rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, ażeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, kiedy źródło światła jest jednorodne, owo jest słynny jako Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże istotność w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, jeśliby chodzi o projektowanie natomiast oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej poznać rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się zobrazowanie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, jednakże daje opinia na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one wspomóc w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą wspomóc w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest moc mniejsze w porównaniu aż do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą wspomóc w pomiarze jednorodności koloru zaś skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy obecnie kilka popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy nieco typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od momentu rodzaju aplikacji a jej zastosowań. Dlatego grunt jest, aby poznać różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten kategoria urządzenia posiada stałą oś poziomą i ośka pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten rodzaj jest wyposażony w stałą ośka pionową i dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać http://www.bronicki.pl, iż zarówno model A jak oraz klasa B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten klasa jednostki jest używany do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii natomiast poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten model charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, tak aby pamiętać, iż kategoria C jest cieszący się popularnością jak struktury jednokolumnowe. Ten typ struktury jest utworzony, gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl idea biorąc, ów model jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej a innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome posiłki obrotowe i połysk osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był krótki deskrypcja zastosowań tudzież typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ten towar pomoże Ci uzyskać znacznie lepsze pojęcie tych jednostek.

Related Posts