Kredytowanie szpitali jest podróżą, natomiast nie celem

W obecnym scenariuszu, postać jest największym motorem gwoli każdej firmy, tak aby odnieść sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, gdzie jakość opieki nie przypadkiem znajdować się narażone na krzywda w środku wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest wielce działający i działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość nierzadko słyszymy o słabej opiece ponad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym forma usług medycznych staje się koniecznością, a uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za pośrednictwem organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu natomiast poprawy jakości, wydajności tudzież skuteczności. Technecon Healthcare, jako doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki w poprzek wewnętrzną ocenę obiektów zaś procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, i oraz pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, gdy oraz prowadzi przez proces akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest przyrzeczenie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych a skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto prawdopodobnie się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która teraz funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności wewnątrz poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana względnie licencjonowana dzięki odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie przed oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za pomocą Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów a standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości a parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami teraz stosowanymi dzięki szpital
Analiza natomiast dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci między pracowników, umożliwić odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników zaś zapewnić ślubowanie z ich strony natomiast zachęcać zaś katalizować kierowanie zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, tudzież tym samym intensyfikacja doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem natomiast stronami trzecimi.
Zapewnia ufność a pełne przekonanie pośród pacjentów w poprzek rękojmia im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna nad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą non stop unosić jakość opieki http://www.przyjemski.eu oraz gwarantować odpowiedniość spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że informacja placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, dopiero może zostać podjęta decyzja o ponownym badaniu względnie cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy sposób do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, pełnia czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts