Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI tudzież czym jest architektura aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma ewentualnie odbiornik EMI) jest jednym spośród najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania natomiast rozwiązywania problemów EMI, które notorycznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu z wykorzystaniem zespół kreślarski wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby odkryć promieniowane natomiast przewodzone emisje generowane za pośrednictwem rynsztunek elektroniczny, odbiorniki EMI względnie analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe oraz analizatory widma, równie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, istotnie podczas gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej natomiast częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przez odbiornik EMI bądź analizator widma.

Co to jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl lub wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane z wykorzystaniem sprzęt elektroniczne, które mogą być powodem zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to artyzm sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie oraz ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają waga na bieg strategia EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane za pośrednictwem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu względnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest także przewodzony, gdy oraz emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto wykonywać testy EMI?

Istnieje moc czynników, które powodują, że badania EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna trudność w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją lecz wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i iż jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, i przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, albowiem zasilacze służą raczej w charakterze „posłaniec” niż początek problemów EMC.

Pozostaje coraz zagadnienie kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest znacznie http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest w znacznym stopniu spodni niż wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts