Postawa oraz behawior człowieka

Postawa odnosi się aż do uczuć, przekonań a predyspozycji behawioralnych skierowanych aż do ludzi, grup, idei względnie obiektów. Wpływa dama na behawior jednostek. Decyduje o http://www.niesporek.pl tym, jak działać względnie chronić się w danej sytuacji. Postawa jest rodzajem nawyku. Jest to tuzinkowy sposób robienia rzeczy. Wszystko w życiu `s osoby będzie lepiej, jeśli figura osoby dostaje lepiej. Sukcesy zaś porażki w życiu zależy od postawy jednostek. Jeśli postawy są pozytywne, to relacje międzyludzkie będą pozytywne. Jest ono wewnętrzne i niezmiernie trudne aż do zmiany.

Zachowanie owo sposób, w kto informacja osoba reaguje na swoją postawę. Ta reakcja jest lub pozytywna czy też negatywna, w zależności od tego, kiedy postrzega swoje stanowisko. Na przykład, dziecko, które nie zgadza się z rodzicami może czniać iść aż do szkoły względnie studiować. Ponadto, osoba, która nie lubi innej osoby bądź ma ździebko szacunku do niej przypadkiem http://www.chrzastowski.pl dać zobaczyć tę postawę przez mówienie dokładnie do tej osoby. Na zachowanie przypuszczalnie interweniować niemało czynników prócz postawą, w tym przekonania na rzecz siebie i innych, czynniki pieniężne, wpływy społeczne a wygoda. Jest owo akcja czy też odpowiedź osoby w odpowiedzi na zewnętrzne lub wewnętrzne bodźce. Wskazuje sposób, w który cokolwiek funkcjonuje ewentualnie działa wewnątrz.

Psychologowie definiują postawy jak wyuczoną tendencję do oceniania rzeczy w sprecyzowany sposób. Może to nieść ocenę ludzi, spraw, przedmiotów czy też wydarzeń. Takie oceny są nagminnie pozytywne ewentualnie negatywne, mimo to mogą również stanowić od czasu do czasu niepewne. Na przykład, możesz być wyposażonym mieszane uczucia co do konkretnej osoby względnie sprawy. Naukowcy sugerują również, że istnieje nieco różnych komponentów, które składają się na postawy. Składniki postawy są czasami określane w charakterze CAB albo abecadło postawy.

Komponent poznawczy: Twoje myśli zaś przekonania na dany temat.
Komponent afektywny: jak obiekt, osoba, trudność względnie zdarzenie wpływa na Twoje samopoczucie.
Komponent behawioralny: jak postura wpływa http://www.szczechowski.pl na Twoje zachowanie.

Istnieje mrowie czynników, które mogą wpłynąć na to, podczas gdy i dlaczego kształtują się postawy.

Doświadczenie – Postawy kształtują się explicite w wyniku doświadczenia. Mogą pojawić się w wyniku bezpośredniego doświadczenia osobistego czy też mogą znajdować się wynikiem obserwacji.
Czynniki społeczne – Role społeczne i normy społeczne mogą być wyposażonym mocny wpływ na postawy. Role społeczne odnoszą się aż do tego, gdy http://www.obiala.pl siła robocza powinni się ochraniać w określonej roli czy też kontekście. Normy społeczne obejmują zasady społeczeństwa dotyczące tego, jakie zachowania są uważane wewnątrz właściwe.
Uczenie się – Postaw można się przyuczyć na niemało sposobów. Zastanów się, w kto sposób reklamodawcy wpływają na Twoje podejście do konkretnego produktu. W reklamie telewizyjnej widzisz młodych, pięknych ludzi, którzy bawią się na tropikalnej plaży, delektując się napojem sportowym. Ten interesujący natomiast pociągający dzieło malarskie powoduje, iż rozwijasz pozytywne skojarzenia z tym konkretnym napojem. Ludzie uczą się dodatkowo postaw przez obserwację ludzi około nich. Kiedy ktoś, kogo podziwiasz, reprezentuje określoną postawę, istnieje większe prawdopodobieństwo, że rozwiniesz te same przekonania. Na przykład, dzieci spędzają co niemiara czasu na obserwowaniu postaw swoich rodziców tudzież tak bywa zaczynają dowodzić podobne poglądy.

Czynniki, które wpływają na siłę postawy
Naukowcy odkryli, iż pod pewnymi warunkami zasoby siły roboczej są bardziej skłonni ochraniać się zgodnie ze swoimi postawami:

Gdy Twoje postawy są wynikiem osobistego doświadczenia.
Kiedy jesteś ekspertem w danej dziedzinie.
Kiedy spodziewasz się korzystnego wyniku.
Kiedy postawy są nieraz wyrażane.
Kiedy możesz coś http://www.brewinski.pl zdobyć bądź stracić w związku spośród tą kwestią.

Postawy mogą się zmieniać, iżby zaadaptować się do zachowania
W niektórych przypadkach ręce do pracy mogą faktycznie przerobić swoje nastawienie, by lepiej zharmonizować je do swojego zachowania. Dysonans badawczy to zjawisko, w którym postać doświadcza psychologicznego niepokoju spośród powodu sprzecznych myśli względnie przekonań. Aby zmniejszać się to napięcie, zasoby ludzkie mogą przeobrazić swoje postawy, aby odzwierciedlić swoje inne przekonania ewentualnie rzeczywiste zachowania. Wyobraź sobie następującą sytuację: Zawsze przywiązywałeś dużą wagę aż do bezpieczeństwa finansowego, niemniej jednak zaczynasz natrafiać się spośród kimś, który jest bardzo chwiejny finansowo. Aby zmniejszać się prąd podyktowane sprzecznymi przekonaniami natomiast zachowaniem, masz dwie możliwości. Możesz doprowadzić do końca koalicja tudzież poszukać partnera, który jest z większym natężeniem pewny finansowo, ewentualnie możesz słabnąć autorytet stabilności finansowej. W celu zminimalizowania dysonansu pośrodku sprzecznym nastawieniem i zachowaniem, musisz czy też przerobić nastawienie, względnie przekształcić swoje działania.

Zmiana postawy
Chociaż postawy mogą dysponować gigantyczny ranga na zachowanie, nie są one niezmienne. Te same wpływy, które prowadzą do kształtowania postawy, mogą również sprawić jej zmianę.

Related Posts